Dizolvari

Procesul de incetare a activitatii unei companii este unul complex, ce presupune parcurgerea mai multor etape, respectiv intocmirea dosarelor specifice fiecareia in parte. Odata complete, dosarele sunt depuse la ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului), durata estimativa de finalizare a intregului proces fiind de 2-3 luni. In terminologia juridica, este cunoscut sub numele de dizolvare, denumire care de altfel reprezinta si prima etapa a acestuia.

Prin dizolvari, sau procesele de incetare a activitatii, se intelege desfiintarea societatilor comerciale ca urmare a mai multor motive ce tin strict de hotararea asociatilor/asociatului unic (dizolvare voluntara), sau a deciziei instantei judecatoresti, in baza legii actuale (motive independente de vointa asociatilor).

Principalele cauze care duc la dizolvarea unei companii sunt:

– expirarea perioadei de functionare;

– imposibilitatea societatii de a-si indeplini obiectul de activitate;

– falimentul acesteia;

– vointa asociatilor din pricina lipsei de investitii;

– declararea nulitatii de catre organele abilitate ca urmare a nerespectarii legii.

Inchiderea „oficiala” a unei firme este realizata in momentul eliberarii unui certificat de catre Registrul Comertului care atesta desfiintarea societatii in cauza. Obtinerea acestuia se realizeaza in urma parcurgerii anumitor etape, si anume: dizolvare, lichidare, si in final, radiere.

In urma lichidarii patrimoniului, si implicit a platii datoriilor catre creditori, activele ramase sunt repartizate asociatilor. In cazul existentei unui asociat unic, intreg patrimoniu revine in posesia acestuia. Daca asociatii nu ajung la un acord comun privind impartirea, organele abilitate vor desemna un lichidator pentru a se ocupa de acest aspect.

  • Strada Lainici 44-46, Sector 1, Bucuresti,
    Telefon: 0737 068 396 ; 0743 338 462